สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ

 

แหล่งขอหวย หวยงวดนี้ 1/11/61 วัดหน้าพระเมรุ อธิษฐานเสริมอำนาจบารมี ขอพรโชคลาภแก่ตน

วัดหน้าพระเมรุอยู่ริมครองสระบัวด้านเหนือของคูเมืองเก่า (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ไปเล็กน้อย แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดพระเมรุราชการาม” วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใดของกรุงศรีอยุธยาและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นตรงจุดที่เคยถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดองค์หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงและยังคงอยู่ในสภาพที่ดี
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวถึง เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในสมัยก่อนเสียกรุงศรี อยุธยาครั้งที่ ๑ ว่า ครั้งนั้นในสมัยของพระเฑียรราชา (สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เคยเสด็จมาทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ด้วยมีการปลูกพลับพลาที่ประทับเพื่อทำสัญญาในครั้งนี้ ตรงหน้าวัดพระเมรุราชการรามกับวัดหัสดาวาส (ปัจจุบันวัดหัสดาวาสเหลือเพียงแต่ซากเจดีย์เท่านั้น)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ

เมื่อคราวก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อพระเจ้าอลองพญาได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๓ นั้น

พระองค์ได้ใช้วัดหน้าพระเมรุราชการามเป็นที่ตั้งปืนใหญ่เพื่อยิงเข้าไปในเมือง โดยในพระเจ้าอลองพญาทรงออกมาบัญชาการและจุดปืนใหญ่เองที่หน้าวัดเมรุ แต่ครั้งนั้นปืนใหญ่ที่พระองค์ทรงจุดเกิดแตกระเบิดไปต้องพระองค์จนบาดเจ็บสาหัส จนถึงขนาดต้องเลิกทัพอังวะกลับไปในทันทีในวันรุ่งขึ้นและไปสวรรคตกลางทาง (ยังถอยทัพไปไม่พ้นแดนเมืองตาก) แต่ทางพงศาวดารพม่าระบุไปคนละแบบว่า ทรงสวรรคตด้วยประชวรพระโรค
ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องใหญ่ (ปางโปรดพญามหาชมพู) หนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของไทยที่งดงามมากนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ” และชาวอยุธยามีความเชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องอำนาจบารมีและความมั่นคงถาวรจนศัตรูมิอาจทำลายลงได้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งขอเลขเด็ด โชคลาภ วัดหน้าพระเมรุ

ผู้ใดต้องการอธิษฐานเสริมอำนาจบารมี ต้องการให้เกิดความมั่นคงในชีวิตต้องมากราบสักการะขอพรกับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถให้ได้

นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพระวิหารสรรเพชญ์ หรือ พระวิหารคันธารราฐ (วิหารเขียน) ที่ภายในประดิษฐาน “พระคันธารราฐ” พระพุทธรูปศิลาเขียวประทับนั่งห้อยพระบาท ซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลา ๑ ใน ๔ องค์ ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่รอบฐานของพระปฐมเจดีย์ ด้วยเป็นพระพุทธรูปสมัยทราวดีเช่นเดียวกับพระพุทธรูปศิลาขาวของวัดปฐมเจดีย์ที่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้อัญเชิญชะลอมาประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุ (ในเกาะเมืองอยุธยา) ที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) พระยาไชยวิชิต (เผือก)

ได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยทราวดีซึ่งงดงาม แต่ต้องมาตากแดดตากลมอยู่ในบริเวณของวัดมหาธาตุอันเป็นวัดร้างและเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารเขียนของวัดหน้าพระเมรุมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้ใดได้มากราบไหว้ขอพรจากพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถและพระคันธารราฐ ณ วัดหน้าพระเมรุนี้แล้ว จะเกิดสิริมงคลให้ชีวิตประสบแต่ความมั่นคงถาวรและจะทำให้ปราศจากภยันอันตรายทั้งปวง

 

เลขเด็ด หวยฟรี ไม่เสียเงิน หวยดัง ทั่วทุกสำนักดังของเมืองไทย ติดตามได้ที่นี่ หวยล็อค.com

ทิ้งคำตอบไว้