ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!
ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!

 

 

ศาลเจ้าพ่อโด่

ศาลริมทาง ที่คุ้มครองผู้คนให้แคล้วคลาดปลอดภัย

เสียงแตรสนั่นจากรถที่วิ่งสัญจรผ่านไปมา ที่ดังยาวต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสาย ตลอดเวลาและเรื่องเล่าต่างๆ เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหนึ่ง ที่มีผู้คนต่างเคารพศรัทธากันอย่างมาก ไม่ว่าจะเดือดร้อนเรื่องใดๆ ก็ตามมักจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชาอยู่เสมอ ต่างพากันขอความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ

 

ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!
ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!

 

หลายเสียงต่างพากันยืนยัน เป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของความแม่น โดยดูจากปลัดขิกน้อยใหญ่ที่มีผู้นำมาถวายวางกองรวมกันอยู่ภายในที่ศาลแห่งนี้ ชาวบ้านลาดกระทิงต่างพากันยืนยันว่าใครที่มาขออะไรจากศาลนี้ไม่มีทางเลยว่าศาลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้ชาวบ้านและผู้คนทั่วไปที่เคยมาขอโชคขอลาภ อีกทั้งบรรดานักเสี่ยงโชค ต่างพากันรู้จักศาลแห่งนี้ดี ในนามของ “ศาลเจ้าพ่อโด่” ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่มีปลัดขิกยืนยันได้ถึงความศรัทธาที่มีผู้คนมีต่อศาลโดยจะนำปลัดขิกมาแก้บน ไม่ว่าจะขอเรื่องอะไรจากศาลเจ้าพ่อโด่แห่งนี้

 

ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!
ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!

 

สำหรับศาลเจ้าพ่อโด่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนวัดกิโลเมตรที่ 7 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ศาลแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่ริมทางเก่าแก่  สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ศาลเจ้าพ่อโด่” เพราะที่ศาลนี้จะมีปลัดขิกที่แกะสลักด้วยไม้วางไว้ในศาลอันใหญ่

 

ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!
ศาลเจ้าพ่อโด่ (ศาลปลัดขิก) ดลบันดาลแห่งโชคลาภ!

 

ต่อมาต่างมีผู้คนแห่มากราบไหว้แล้วประสพความสำเร็จ จึงนำปลัดขิกมาถวายแก้บนจากปลัดขิกเพียงอันเดียวก็เริ่มมากขึ้นๆเรื่อยๆ และเต็มบริเวณศาลเจ้าพ่อโด่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลให้ทุกคนได้ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้